Миний аав бурхан биш

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн Монголын нийгмийн сэтгэлгээ, зарим үнэт зүйлсийг задлан шинжилж, оношилсон болон Буддын шашны талаарх бодрол, шашны харьцуулсан судалгаа болон мухар итгэлийг хэрхэн арилгах талаар эргэцүүлэг эссэ нийтлэлүүд уг номын нэгдүгээрт бүлэгт багтсан бол хоёрдугаар бүлэгт шог хошин зохиолын төрлөөр бичсэн богино үгүүллэгүүд орсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч