Ангилал:Ном
Рейкийн хөгжил чөлөөт байдал

Бүтээлийн тайлбар

Рейки бол энергийн бариа, бясалгал, Рейкигээр хичээллэгчид Рейкийг гол ноён нуруу болгон барьж бусад эмчилгээ болох иогийн дасгал, хийн дасгал, эрүүлжүүлэх дасгал, бариа заслууд, байгалийн эмчилгээ, харз ус, цасны эмчилгээ, галын засал, уламжлалт эмчилгээ, тарни, дом зэргийг хавсран хэрэглэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч