Рейки бясалгал ба үр дүн

Бүтээлийн тайлбар

Рейки бясалгал нь зөвхөн монгол оронд төдийгүй дэлхий даяар түгэн дэлгэрч олон олон хүмүүсийг эдгэрэл, амжилт, ариусал гэгээрэлд хүргэсэн оюун ухааны гайхамшиг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч