Ангилал:Ном
Хөгжөөнтэй  сургамжит үлгэрүүд

Бүтээлийн тайлбар

Амьтад болон хүмүүст тохиолдсон хөгтэй явдлуудыг үлгэрийн хэлбэрт оруулан хөгжилтэй байдлаар бичсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч