Ангилал:Ном
Тарвага зурам хоёр

Бүтээлийн тайлбар

Хүн малд хамгийн ойр байдаг байгалын хоёр амьтаныг хөгжилтэй дүрслэл шүлгээр илэрхийлэн зурагласан

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч