Хятад улс ба хөрш орнуудын хувь заяаны цогц нэгдэл

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү номонд юуны өмнө “Хувь заяаны цогц нэгдэл” хэмээх ойлголт, түүний дотоод агуулга болон гадаад хүрээ хэмжээ, цаашлаад намын XVIII их хурлаас хойшхи Хятад улсын хөрш орнуудтай харилцах стратегийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулахын зэрэгцээ 21-р зууны далайн торгоны зам, Хятад хийгээд хөрш орнуудын тогтвортой аюулгүй байдлын бүтээн байгуулалтын талаар бүрэн ойлголт өгч, мөн Хятад улс хувь заяаны цогц нэгдлийг бүтээн байгуулах хэргийг урагшлуулахын тулд хөрш орнуудтайгаа харилцах стратегаа хэрхэн боловсруулж буй арга замын талаар өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч