Нэг бүс, нэг зам - Хятадын сэргэн мандал, тэнгэрийн доорх үүрэг хариуцлага

Бүтээлийн тайлбар

Эрхэм уншигч та энэхүү номоос Хятад улс “Нэг бүс, нэг зам” санаачилгыг дэвшүүлэх болсон дотоод шалтгаан, Хятад маягийн даяаршил хийгээд Хятадын манлайлал, ‘‘Нэг бүс, нэг зам’’-ын гол логик, хэтийн зорилго, түүнд хүрэх арга зам, одоо гараад байгаа үр дүн зэргийг Хятадын гадаад стратегийн хэтийн төлөвтэй холбон тун чиг ойлгомжтой, үндэслэл нотолгоотой, энгийн хялбар тайлбарласнаар уншиж мэдэх болно.

Контентын хэсгээс