Ангилал:Ном
Сүүдэрт туссан гэрэл

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү номонд "Сүүдэрт туссан гэрэл" хэмээх нэр өгсний учир аваас хүний амьдралд харанхуй нөмрөх мэт хүнд хэцүү зүйл тохиолдох үед зөв бодол, зөв хандлага, зөв үйлдлээрээ өгсөн хариу бүхэн хүний амьдралыг гэрэлтүүлдэгт оршино. Учир нь ухаараагүй оюун санаа нь сүүдэр мэт харанхуй бөгөөд бусдын амьдралд туссан гэрэл нь сүүдэрт амьдралыг гэрэлтүүлэхэд тусалдаг. Энэхүү номын гол зорилго нь зөв бодол, зөв хандлага, зөв үйлдэл төлөвшүүлэхэд оршиж байгаа бөгөөд номын зарим түүхүүд нь бидний дунд амьдарч буй хүмүүсийн бодит амьдралаас бүтсэн билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч