Ангилал:Ном
Хойч үедээ юу үлдээх вэ?

Бүтээлийн тайлбар

Энэ ном бол ямар нэгэн тайлан, төлөвлөгөө биш, харин энэ эрин үед эрч хүчээ авч байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлын тухай ойлголтыг шинжлэх ухаан талаас нь тайлбарлаж, олон нийтэд хүргэх гэсэн оролдлого юм. Монголын төр засгийн зүгээс уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг сааруулах, уг үзэгдлийг бэлтгэлтэйгээр хүлээн авч, түүнд дасан зохицох чиглэлээр гадаад дотоодын хамтын ажиллагаанд түшиглэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч