Задлаагүй захидлууд
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Эгэл нэгний бичиж үлдээгээд, эдүгээ олон хүн, олон талаас нь эргүүлж, тойруулан үзэж буй, эртнийх гэж хэлсэн ч болох эдгээр ээдрээ орооцолдлоготой, эргэцүүлж ухаарууштай «нандин» захидлууд Таны өмнө дэлгэгдэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч