Математик логик

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ном нь компьютерийн ухааны мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутан, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтнүүдээс гадна математик логик, түүний хэргэлгээг сонирхон судлах зорилготой бүх хүнд тустай байх болов уу хэмээн итгэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч