Цээжээр бичих, унших, бодох дасгалууд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цээжээр бичих, унших, бодох дасгалууд

Ч.Батцэнгэл

Цээжээр бичих, унших, бодох дасгалууд

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Суралцагчийн чадварыг хөгжүүлэх энэхүү дасгал, даалгавар нь сургалтын өмнөх үед үзсэн мэдлэг, чадварыг байнга давтаж юуг, яаж гэсэн шалгуураар ойлгож тайлбарлах, танин мэдэхүйн чадвараа хөгжүүлэх, ялгах, харьцуулах, нэгтгэн дүгнэх, бүтээх, зохиох чадварыг шаардаж байгаа. Уншсан эхэд илрээгүй санааг хүүхэд өөрөө “Бүтээлч”-ээр ажиллаж сурах, цээжээр бичсэн, бодсоны дараа алдаагаа олж ямар учраас алдсаныг тайлбарлаж суралцахуйн чадвараа хөгжүүлэхэд зориулагдсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# цээж тоолол# бодлого# дасгал