Орос-Монгол хэлний толь бичиг

Бүтээлийн тайлбар

Орос Монголын харилцааны түүхэнд олон үгтэй, хамгийн том толь юм. Уг толь бичигт орчин үеийн комьпютерийн нэр томъёо, залуучуудын хэллэг, улс төр, эдийн засаг, санхүүгийн нэр томъёо нилээд орсон байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч