Рейки амьдралын эрч хүч

Бүтээлийн тайлбар

Рейки – энэ бол байгаль дээр оршин байгаа анагаагч энергийг нэрлэсэн нэр. Хаана энерги дутагдаж байна түүнийг нөхөх, сэргээх аргыг өөрийн бие эрүүл мэнд, амьтан, ургамалд хэрэглэн хол ойрын зайнаас энерги дамжуулах 4 шатны сургалтын сурах бичиг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч