Өглөөний сонин 2020 №145

Бүтээлийн тайлбар

-Монголын сонины холбооны 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 оны ТОП-5 сонины нэг, 2010, 2012, 2013 оны “Өдөр тутмын шилдгийн шилдэг” сонин. Уншигчдад улс төр, бизнес, нийгэм, урлаг соёлын тухай мэдээллийг шуурхай хүргэж, нийгэмд тулгамдсан асуудлыг зоригтой эрэн сурвалжилдаг “Өглөөний сонин” 2006 оны аравдугаар сарын 3-ны өдөр анхны дугаараа гаргасан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч