Барсболд Дагва

(0)

Бүтээл: 0

Төрсөн огноо:

Төрөл:

Танилцуулга

Шутис-ийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн багш, Доктор

Бусад зохиолчид