Монголын психотроникийн хүрээлэн

(0)

Бүтээл: 4

Төрсөн огноо:

Төрөл:

Танилцуулга

МОНГОЛЫН ПСИХОТРОНИКИИН ХҮРЭЭЛЭН Төрийн бус байгууллага болох Монголын Психотроникийн Хүрээлэн нь 1999 онд байгуулагдсан. Хүний сэтгэхүйн хүчин чадлыг судлан шинжлэх, гоц чадвар бүхүй хүмүүсийг бүртгэн судлах, уул үзэгдлийн язгуур шалтгааныг танин мэдэх, сургалт зохиох, олон түмэнд энэ талын мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

Бүтээлүүд(4)

Бусад зохиолчид