Steppe Link LLC

(0)

Бүтээл: 1

Төрсөн огноо:

Төрөл:

Танилцуулга

Манай компани нь 2013 оны 1 сарын 29-нд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн цагаас хойш өргөжин тэлж бизнес хөгжил, төсөл боловсруулалт, төслийн удирдлага, менежментийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг болсон. Үйл ажиллагааны хувьд тогтворжиж, тасралтгүй дэвшиж байгаа IRL ХХК, PMW ХХК, Steppesolar ХХК зэрэг охин компаниуддаа мөн манай байгууллага нь менежментийн хувьд дэмжлэг үзүүлж, менежментийн туслах функц болох судалгаа, бизнес хөгжил, удирдлага, хүний нөөц, маркетинг, мэдээллийн технологийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа билээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://steppelink.mn/

Бүтээлүүд(1)

Бусад зохиолчид