ESAN гэж юу вэ ?

Харьяалал, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй суралцах боломж

Хамгийн бага зардлаар мэдлэгээ тэлэх боломж

Интернетэд холбогдсон бүх төрлийн төхөөрөмжөөс хандах боломж

Мэдлэгээ капитал болгон хувиргаж, нэмэлт орлого олох боломж